Norra Resarö

Planprogram för norra Resarö.

Vaxholms stad har genom kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslutat att norra Resarö skall detaljplaneläggas i samband med att vatten och avlopp dras fram i området. Målsättningen är att bibehålla den ursprungliga bebyggelsekaraktären och känsla av skärgårdsö.

Se även pågående planarbeten för del av Ytterby och Överby, Resarö mitt, med flera, på sidan Pågående detaljplaner.