Vaxholms kajer

Planprogram för utveckling, förnyelse och detaljplanering av Vaxholms kajer, Vaxön.

Ett planprogram för utveckling, förnyelse och detaljplanering av Vaxholms kajer på Vaxön, har tagits fram.

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade den 30 augusti 2017 (§ 33), att godkänna det reviderade programmet Program för utveckling, förnyelse och detaljplanering av Vaxholms kajer (pdf) Pdf, 10.8 MB..

Bakgrund

Kommunstyrelsens gav stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbete med detaljplan för Vaxholms kajer, den 27 mars 2013 (§ 44). Som ett första steg i detta arbete har ett planprogram för hela området tagits fram.

Programområdet sträcker sig från färjeläget i söder till Cronhamnsplan i norr. På land omfattar det gatorna och kajerna mellan bebyggelsen och vattnet. I vattnet omfattar det området från Vaxholms kastell till och med området kring gästhamnen, färjeläget och kajerna.

Syftet med programmet är att möjliggöra en utveckling och förnyelse av området. Utvecklingen ska
möjliggöra ytterligare verksamheter och förbättra Vaxholms attraktivitet som besöksmål. Programmet syftar också till att finna strategier och riktlinjer för gestaltning och tillgänglighet till den offentliga miljön

I programmet behandlas frågor som kollektivtrafik, bussuppställning och placering av sjömackar. Programmet ska även möjliggöra en utveckling av gästhamnen och de verksamheterna som hör till den. I programarbetet har även linfärjan till Kastellet ingått, med ambitionen att öka dess tillgänglighet och attraktivitet som besöksmål.

Programmet omfattar hela kajområdet. Programområdet kommer att delas in i flera detaljplaner framöver.

Pågående planarbeten, detaljplaner

För närvarande finns ingen pågående detaljplanering i området.

Gällande detaljplaner

Gällande detaljplan för området är idag Dp 188 - Söderhamnen och Västerhamnen. Planens fastställelse/lagakraftdatum är den 29 mars 1968.

Projekt Vaxholms kajer

Just nu pågår planering för omfattande renoveringsarbeten av Vaxholms kajer. Du kan läsa mer om detta på projektsidan Renovering av Vaxholms kajer.