Riktlinjer för bostadsförsörjning

Alla kommuner ska enligt lag, anta riktlinjer som visar hur kommunen planerar för bostadsförsörjningen. Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad syftar till att skapa förutsättningar för att bostadsbehovet för kommuninvånare i olika åldrar och livssituationer tillgodoses.

Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska visa hur kommunen planerar för att alla i kommunen ska kunna leva i bra bostäder och hur vi ska arbeta och underlätta för att detta genomförs. De ska vara vägledande för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Riktlinjerna innehåller även, och grundas på, analyser av:

  • Bostadsbeståndet
  • Den demografiska utvecklingen
  • Bostadsbehovet för särskilda grupper
  • Efterfrågan på bostäder
  • Marknadsförutsättningar

Det är kommunfullmäktige som antar riktlinjerna för bostadsförsörjningen. Det sker en gång per mandatperiod. Den 13 juni 2022 antogs Vaxholms stads nu gällande riktlinjer för bostadsförsörjning.

Gällande riktlinjer

Vaxholms stads riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms Stad har antagits av kommunfullmäktige 2022-06-13

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2022-2024 Pdf, 998.4 kB.

PDF-dokumentetet är inte tillgänglighetsanpassat. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelse Öppnas i nytt fönster.

Mer information

Läs mer om kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning hos Boverket:
Kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning Länk till annan webbplats..