Pågående planering, byggnation och underhåll

Här hittar du information om stadsbyggnadsprojekt, kommunala byggprojekt och större underhållsarbeten som är aktuella i kommunen.

Kortare notiser om aktuella drift- och underhållsarbeten finns också att ta del av på webbplatsens startsida under rubriken Drift och underhåll.

Stadsbyggnadsprojekt

Med stadsbyggnadsprojekt avses åtgärder för att anskaffa, utveckla och iordningställa mark för samhällsbyggande.

Exempel på stadsbyggnadsprojekt: Utveckling av Norrberget och Resarö mitt.

Byggprojekt

Nybyggnation och utveckling av kommunala byggnader och anläggningar.

Exempel på byggprojekt: Renovering av kajerna och nybyggnation av SÄBO.

Trafikarbeten

Större gatu- och trafikprojekt samt mindre arbeten i gatumiljön.

Underhållsarbeten

Planerat underhållsarbete av kommunens byggnader och anläggningar.

Pågående detaljplaner

Aktuella uppdrag för framtagande av nya detaljplaner samt uppdatering av tidigare detaljplaner.

Övriga projekt och arbeten

Övriga projekt och arbeten som sker i den offentliga miljön.