Byggprojekt

Här hittar du information och relaterade länkar för kommunens planerade och pågående nybyggnationer och utvecklingsprojekt för kommunala byggnader och anläggningar.

Vaxholms kajer, Vaxön

Kajerna i centrala Vaxholm, Österhamnen, Söderhamnen och Västerhamnen, har uppnått sin förväntade livslängd. Spontkajerna byggdes 1969, med en förväntad livslängd på 50 år. De senaste åren har återkommande sättningar i marken på närliggande gator indikerat behov av renovering.

Läs mer om projektet Vaxholms kajer.

Ny skolbyggnad vid Vaxö skola, Vaxön

Vaxö skola får nya lokaler i en ny permanent byggnad på skoltomten. Byggnaden kommer att inrymma tre nya lärosalar, en musiksal, en syslöjdssal och en träslöjdslokal. Inflyttning av verksamheten planeras ske hösten 2024.

Läs mer om projektet Ny skolbyggnad vid Vaxö skola.

Särskilt boende på Norrberget, Vaxön

Vi planerar för ett särskilt boende på Norrberget inom den nya detaljplanen Dp 410. Vi tittar också på ytterligare lokaliseringar av särskilt boende.

Vid frågor kontakta exploateringsenheten via e-post: exploatering@vaxholm.se

Läs mer om projektet Särskilt boende på Norrberget.