Byggprojekt

Här hittar du information och relaterade länkar för kommunens planerade och pågående nybyggnationer och utvecklingsprojekt för kommunala byggnader och anläggningar.

Vaxholms kajer, Vaxön

Kajerna i centrala Vaxholm, Österhamnen, Söderhamnen och Västerhamnen, har uppnått sin förväntade livslängd. Spontkajerna byggdes 1969, med en förväntad livslängd på 50 år. De senaste åren har återkommande sättningar i marken på närliggande gator indikerat behov av renovering.

Läs mer om projekt Vaxholms kajer

Ny skolbyggnad Vaxö skola, Vaxön

Vaxö skola får nya lokaler i en ny permanent byggnad på skoltomten. Byggnaden kommer att inrymma tre nya lärosalar, en musiksal, en syslöjdssal och en träslöjdslokal. Inflyttning av verksamheten planeras ske hösten 2024.

Läs mer om projektet ny skolbyggnad till Vaxö skola

Nya parkeringsplatser på Eriksö, vaxön

Cirka 40 nya parkeringsplatser har anläggts vid campingområdet på Eriksö. Markarbetet blev klart juni. Linjemålning kommer att ske efter sommaren 2023.

Läs mer om de nya parkeringsplatserna vid Eriksö

Utveckling Fredriksbergs brygga, Vaxön

Vid Fredriksbergs brygga anläggs ett väderskydd och en cykelparkering. Åtgärderna ingår i stadsmiljöavtalet för kajenprojektet. Arbetet är planerat till hösten 2023.

Vid frågor kontakta tekniska enheten via e-post: tekniska@vaxholm.se

Scoutstuga på Eriksö, Vaxön

Scouterna planerar för en ny scoutstuga på Eriksö vid padelbanorna. Marken tillhör Vaxholms stad som utför förberedande markarbeten och ledningsdragning. Byggnationen av scoutstugan sker i Waxholms scoutkårs regi.

Vid frågor om markarbetet, kontakta tekniska enheten via e-post: tekniska@vaxholm.se

Vid frågor om byggnationen, kontakta Waxholms scoutkår via e-post: info@waxholmsscoutkar.se

Särskilt boende, Norrberget, Vaxön

Vi planerar för ett särskilt boende på Norrberget inom den nya detaljplanen Dp 410. Vi tittar också på ytterligare lokaliseringar av särskilt boende.

Vid frågor kontakta exploateringsenheten via e-post: exploatering@vaxholm.se

Läs mer om särskilt boende

Ombyggnad Rindö Idrottshall, Rindö

Rindö Idrottshalls entré ska tillgänglighetsanpassas. Projektering pågår. Arbetet är planerat att ske under 2023.

Vid frågor kontakta tekniska enheten via e-post: tekniska@vaxholm.se