Nya parkeringsplatser på Eriksö

Nu utökas möjligheten att parkera vid Eriksö genom att cirka 40 nya platser anläggs i området.

Vägbanan längs med campingområdet kommer att breddas för att möjliggöra nya parkeringsplatser längs med den norra sidan av Eriksövägen. Sedan tidigare har det endast varit möjligt att parkera på den södra sidan.

Utöver det byggs också en parkeringsyta vid padelbanorna som ligger precis innan infarten till campingområdet.

Den breddade vägen asfalteras i början av maj och parkeringsytan vid padelbanorna väntas vara klar senast den 1 juni 2023. Totalt skapas det cirka 40 nya parkeringsplatser i området. 

Under byggtiden

Det kommer att vara kraftigt begränsad framkomlighet under byggtiden men vägen är inte avstängd för trafik.

Bilden visar var de nya parkeringsplatserna byggs

De nya parkeringsplatserna byggs vid padelbanorna innan infarten till campingområdet och längs med den norra sidan av Eriksövägen fram till vändplatsen.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta tekniska enheten på Vaxholms stad via e-post: tekniska@vaxholm.se