Ny skolbyggnad vid Vaxö skola

Nu inleds bygget av efterlängtade nya skolsalar vid Vaxö skola. En ny skolbyggnad kommer att ersätta de tillfälliga paviljongerna som idag är placerade längs Lägergatan.

Aktuell information

Här hittar du senaste info om vad som sker i projektet vid Vaxö skola.

2024-01-26

Mycket har hänt sedan första spadtaget.

  • Huskroppen har tagit form i fyra plan med väggar och råspont.
  • Takstolarna är på plats.
  • Under kommande veckor monteras tak och takpannor.
Flygfoto över Vaxö skola med pågående byggnation av annex, vy över Vaxholmsfjärden

Fler rum för lärande

Den nya skolbyggnaden rymmer två nya lärosalar samt en musiksal, en slöjdsal för textilslöjd och en för trä- och metallslöjd. Genom att paviljongerna tas bort kommer både elever och personal att få en bättre lekmiljö, arbetsplats och arbetsmiljö.

Förberedande arbeten

Etablering av byggområdet skedde under våren 2023. Byggbodar och avspärrningar av arbetsområdet sattes då upp. Under sommaren har arborister förberett för bygget genom att ta bort ett sjukt träd och beskära trädgrenar som riskerade att nå den nya byggnaden. Den gamla komplementbyggnaden på skolgården har rivits. I mitten av september påbörjas förberedande markarbeten. Den nya skolbyggnaden planeras att vara klar till hösten 2024.

Under byggtiden

Under arbetet kan elever, personal och boende i området påverkas av tunga transporter, visst buller. En del av skolgården är avstängd och av säkerhetsskäl är arbetsområdet inhägnat under byggtiden.

Bilden visar var skolgården är avspärrad under byggtiden samt den nya byggnadens placering.

Bilden visar var skolgården är avspärrad under byggtiden, var den nya skolbyggnaden kommer stå samt vilka ingångar som är öppna för de som ska besöka skolan.

Lämning och hämtning av elever

  • Ingångarna från Lägergatan samt hörnet Lägergatan/Soldatgatan är tillgängliga
  • Ingången högre upp på Soldatgatan kommer att stängas av

Leveranser och trafik

  • Leveranser till skolan kommer att ske via Lägergatan
  • Leveranser till och från bygget kommer att ske via Soldatgatan
  • Trafik till närliggande fastigheter sker som vanligt

Den nya byggnaden

Den nya skolbyggnaden uppförs i liknande stil som Vaxö skolas huvudbyggnad. Nedan är en skiss över hur den nya byggnaden kommer att se ut.

Bilden visar hur den nya skolbyggnaden kommer att se ut när den är klar.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta tekniska enheten på Vaxholms stad via e-post: byggprojekt@vaxholm.se

Projektledare: Rickard Lerdell