Aktuella händelser och pågående arbeten

Här kan du läsa mer om pågående arbeten i kajenområdet. Anpassningar och förändringar som påverkar boende och besökande redovisas också.

Avstängning av Österhamnen

Den 15 december 2023 påbörjas arbetet med renoveringen av kajen vid Österhamnen. Filmen nedan beskriver avstängningen och hur den påverkar båttrafiken i området.

Har du frågor eller funderingar kring det pågående arbetet är du välkommen att ta kontakt med oss. Använd e-tjänsten Skriv till oss Länk till annan webbplats. eller skicka ett mejl till kajen@vaxholm.se

Ursäkta att vi stör!

Det är svårt att bygga och renovera utan att störa. Det arbete som utförs på och kring kajen ska i möjligaste mån ske på sätt som minimerar störande buller.

I filmen nedan berättar Per Westman från Bjerking, projektets huvudbyggledare, mer om hur arbetet kan komma att störa och hur de störningsmoment som projektet orsakar kan minskas.

Vi ber allmänheten att ha överseende, vara uppmärksam, iaktta försiktighet och respektera avspärrningar och skyltar. Området kommer att förändras över tid, och vi gör vad vi kan för att minska störningar.

Gällande restriktioner och åtgärder

  • All busstrafik utgår från hållplatserna vid Västerhamnsplan.
  • Gamla Shelltomten är omgjord till vändplats för busstrafiken.
  • Vägbanan vid Västerhamnen är omgjord till gångfartsområde.
  • Fordonstrafik är förbjuden på kajen.
  • En säkerhetszon, i form av en gul linje, har målats längst ut på kajen.
  • Skyltar på kajen informerar om de nya restriktionerna för lastfordon.

Gångfartsområde vid Västerhamnen

Från den 19 januari 2022 har området vid Västerhamnen gjorts om till så kallat gångfartsområde. Det innebär att högsta tillåtna hastighet har sänkts från tidigare 30 kilometer i timmen till 7 kilometer i timmen. Förändringen har gjorts för att minska vibrationerna i den underminerade marken och för att öka säkerheten för gående.

Tidigare avstängningar och genomförda åtgärder

Den 2 november 2021 infördes av säkerhetsskäl omfattande avstängningar från Västerhamnen och bort till busshållplatserna vid Söderhamnen. Detta gjordes efter att ett flertal större hål hade upptäckts i gatan. Närmare undersökningar visade att marken var kraftigt underminerad.

För att underlätta framkomligheten i centrala Vaxholm under tiden som vägen i Västerhamnen var avstängd leddes trafiken om i en enkelriktad slinga runt staden.

Den ökade trafikmängden på vissa gator gjorde att en del parkeringsplatser behövde stängas av för att räddningstjänsten skulle kunna komma fram. För att kompensera för de borttagna parkeringsplatserna på Hamngatan etablerades nya vid den tidigare busshållplatsen vid Söderhamnsplan.

Åtgärder och anpassningar

Efter att säkerhetsåtgärder i området har utförts är vägen vid Västerhamnen, från den 22 december 2021, åter öppnad för dubbelriktad trafik. Undantaget busstrafiken som fortsatt kommer att utgå från Västerhamnsplan och har sin vändplats på gamla Shelltomten.

Asfalten är borttagen och gatan är nu grusväg. Anledningen till detta är för att lättare kunna upptäcka och åtgärda ojämnheter som uppstår i vägbanan. Gatan har tills vidare daglig tillsyn.

De parkeringsbegränsningar som var gällande på Hamngatan under tiden som vägen vid Västerhamnen var stängd är borttagna. Enkelriktningen av Fiskargatan och Trädgårdsgatan har tagits bort och trafikflödet har återgått till det normala.

De nya parkeringsplatserna vid Söderhamnsplans tidigare busshållplatser blir tillsvidare kvar på prov.

Information vid förändringar

Vid snabba förändringar och oförutsedda händelser går vi först ut med information på webbplatsens startssida under Drift- och underhållsnyheter

Du kan även ta del av nyhetsnotiser om kajenprojektet på sidan Publicerade nyheter

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta tekniska enheten på Vaxholms stad via e-post: kajen@vaxholm.se

Projektledare: Robert Klingvall