Kajens utveckling

Vaxholms stad har växt och utvecklats sedan staden grundades år 1652. Här kan du följa kajens utveckling från 1776 till 1969 när den nuvarande kajen stod klar.

Liten historielektion om Vaxholms kajer

Vaxholm 1776

Vid den här tiden var stora delar av det nuvarande kajområdet täckt med vatten. Hamngatan, som förr hetat både Storgatan och Brunnsgatan, låg alldeles intill en vik.

Kvarteret närmast Kastellsundet hette Kungsqvarteret. Här tronade tullhuset, stadens första stenhus, som byggdes år 1736. På platsen för det gamla tullhuset byggdes krogen Trätrappan. Trätrappan kallades i folkmun för Trehoppan. Krogen låg så nära vattnet att det bara var tre hopp från båten in i krogen.

1786 passerar invånarantalet 500 personer.

Vaxholm 1880

Från mitten av 1800-talet fanns reguljära båtturer till huvudstaden och 1862 döptes en båt till Waxholm för första gången. Waxholmsbolaget startade sin verksamhet 1869 och nu kunde man resa till Stockholm flera gånger per dag.

Nybyggda Falks salonger fick många besökare. I staden och på öarna runt Vaxholm växte sommarvillorna fram med sin snickarglädje och sina stora stenskodda kajer runt stora sjötomter. Mellan 1875 – 1880 byggdes hela 76 sommarvillor i Vaxholm.

Under 1800-talet blomstrade handeln i Vaxholm och flera stora handelshus grundades.

Vaxholm 1936

Det är nu piren i Västerhamnen byggs. Den invigs med pompa och ståt en regnig torsdagsförmiddag i slutet av april 1936. Närvarande var bland andra Försvarsminister Ivar Wennerström och Landshövding Nils Edén.

Piren var ett välkommet tillskott till stadens kajområde. Vaxholm som besöktes av många båtburna var i stort behov av utökade båtplatser. Byggnationen betalades av staten. Det var en del av den kompensation Vaxholms stad fick då en reducering av försvaret, nästan 10 år tidigare, lett till minskade skatteintäkter.

Vaxholm 1969

Kajen fick sin nuvarande form detta år. Det var många turer innan man landade i utformningen av kajen och hur området skulle nyttjas på bästa sätt.

Utbyggnaden av kajen gjordes bland annat för att ge bättre möjlighet för både passagerar- och godstrafik med båt.

En av de större frågorna gällde om en bussterminal skulle byggas vid kajen eller inte. Först en bit in på 70-talet avgjordes frågan och sedan dess har busstrafiken utgått från Söderhamnsplan.

Film om kajens historiska linjer

Inför den kommande kajrenoveringen har Vaxholms stad målat linjer på kajen för att visa var strandlinjen har legat tidigare. Se vår film om linjerna och kajens historia

Hembygdsföreningens anslagstavlor på kajen

Förutom de historiska strandlinjerna i olika färger på kajen har Vaxholms stad också fått hjälp av Vaxholms hembygdsförening med historiska bilder som liksom linjerna beskrivs på anslagstavlor som står på kajen.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta tekniska enheten på Vaxholms stad via e-post: kajen@vaxholm.se

Projektledare: Robert Klingvall