Publicerade nyheter om projektet

Nedan hittar du artiklar som har publicerats av Vaxholms stad om projektet. Aktuella driftnyheter publiceras på webbplatsens startsida.

 • De ska bygga Västerhamnen

  Nu är det klart att det blir Peab som bygger Västerhamnen. Detta är den fjärde av sex planerade upphandlingar inom kajrenoveringen som ligger inom ramen för den budgetram och kalkyl som togs fram i ett helt annat omvärldsläge under 2019.
  Läs mer
 • Sommaruppehåll i kajrenoveringen

  Efter att grundläggningsarbetet i Österhamnen nu är klart tar kajrenoveringen sommaruppehåll. I augusti drar sedan arbetet igång igen både i Öster- och Västerhamnen.
  Läs mer
 • Film: Vad händer på kajen i höst?

  Vid midsommar tar kajrenoveringen sommaruppehåll under den mest intensiva turistsäsongen i Vaxholm och drar sedan igång igen till hösten. Då kommer arbeten att pågå i Öster- och Västerhamnen samtidigt. I en film berättar projektledarna vad som väntar till hösten.
  Läs mer
 • Båtförbud mellan Kastellet och Vaxön

  Nu när båtsäsongen kommit igång på allvar vill vi påminna om att det är förbjudet för privata småbåtar att köra i västra Kastellsundet, alltså mellan Kastellet och Vaxön. Det är särskilt viktig i år när en del av hamnen är ett arbetsområde.
  Läs mer
 • Öppet hus på kajen 10/5

  Kajprojektet bjuder in till öppet hus fredag 10 maj. Välkomna till Söderhamnen för att få reda på mer om kajrenoveringen av våra projektmedarbetare.
  Läs mer
 • Kajrenoveringen: Sponten klar i Österhamnen

  Den cirka 200 meter långa metallsponten i Österhamnen är nu på plats. Nu ska den fästas i berget och därefter byggas ihop med en så kallad krönbalk av betong. Om allt går enligt planerna tar kajrenoveringen sedan sommaruppehåll strax före midsommar.
  Läs mer
 • Tack alla ni som firade sportlov med oss

  Även om många Vaxholmare var bortresta under sportlovet så var det också många unga som deltog i Vaxholms stads olika sportlovsaktiviteter, dansade, skejtade, pysslade, lyssnade på sagor och ljud från byggmaskiner, tävlade i frågesport och ritade hus.
  Läs mer
 • Kajrenoveringen: Lugnt läge i väntan på nästa steg

  Grundläggningsarbetet på kajen har nu stått stilla i en dryg vecka efter att förutsättningarna på botten visat sig vara annorlunda än man först trott. Men enligt projektledaren Robert Klingvall är detta inget ovanligt för den här sortens projekt. Under vecka 9 sätter arbetet igång igen.
  Läs mer
 • Sportlov på bygget

  Under sportlovet är alla Vaxholmare välkomna upp på balkongen på Waxholms hotell med utsikt över kajrenoveringen. I konferensrummet intill hålls en utställning om Vaxholms kajrenovering. Det blir också bland annat högläsning med byggtema, byggarquiz för både stora och små och möjlighet att få rita hus tillsammans med en arkitekt.
  Läs mer
 • Kajrenoveringen: Välkommen att titta på spontning 29/1

  Måndag 29 januari klockan 07.00 inleds arbetet med att sätta metallspont längs kajen i Österhamnen. Det kommer att banka och bullra så att det hörs över hela staden. Under hela måndagen är intresserade vaxholmare välkomna till Waxholms hotell för att kika på bygget från balkongen.
  Läs mer
 • Kajrenoveringen: 29/1 börjar sponten bankas på plats

  Kajrenoveringen är nu igång och på måndag 29 januari inleds arbetet med att sätta metallspont på botten. Räkna med starkt bank och buller under de cirka två veckor då spontningen pågår.
  Läs mer
 • Kajen delvis avstängd för renovering

  Den stora kajrenoveringen drar nu igång med början i Österhamnen. Arbetsområdet har stängts av med plank och vägen förbi området är enkelriktad.

  Läs mer
 • Film om kajen: Det bultar och det bankar

  Nu är kajrenoveringen igång och det första arbetsområdet , i Österhamnen, är avspärrat. Nu stter Peab igång bland annat med bottenundersökningar och andra förberedelser innan metallsponten ska baknas på plats i månadsskiftet januari/februari.Projektledaren Robert Klingvall och kulturprofilen Edward Blom om buller och bång vid spontarbetet i filmen nedan.Klicka för att se 2-minutersfilmen.
  Läs mer
 • Kajrenoveringen startar 15/12

  Fredag 15 december startar den stora kajrenoveringen i Vaxholm. Det första steget är att ett område i Österhamnen kommer att stängas av och stängslas in med plank.
  Läs mer
 • Film: Se kajrenoveringens olika skeden

  I mitten av december startar den stora kajrenoveringen i Vaxholm. I en ny film, en så kallad skedesvisualisering, går det att följa hur den nya kajen växer fram utifrån renoveringens tidslinje.
  Läs mer
 • Kajrenoveringen drar igång – byggstart i mitten av december

  I mitten av december startar den stora kajrenoveringen i Vaxholm. Det första steget är att ett område i Österhamnen kommer att stängas av och stängslas in med plank.
  Läs mer
 • Avtal klart för kajens grundläggning

  Nu är det klar att det blir byggföretaget Peab som kommer att utföra grundläggningsarbetet av Vaxholms kajer från Österhamnen fram till gästhamnen. Avtalet, med ett kontraktsvärde på 116 miljoner kronor, skrevs på under fredagen.– Efter vårt omtag i år kan vi nu starta kajrenoveringen, det känns fantastiskt, säger Tina Runhem, kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm.
  Läs mer
 • Kajrenoveringens start försenad

  Den pågående upphandlingen av entreprenör till kajrenoveringen drar ut på tiden. Det gör att renoveringsarbetet kan starta tidigast i månadsskiftet november/december.
  Läs mer
 • Se film: Betongstöd gjuts till kajen

  Just nu pågår en rad förberedelser inför den kommande kajrenoveringen. På Kullön gjuts till exempel de betongelement som ska blir en ny stödmur längs kajen i Västerhamnen.
  Läs mer
 • Betongstöd till kajen gjuts på Kullön

  Just nu pågår en rad förberedelser inför kajrenoveringen som drar igång på allvar i höst. På Kullön gjuts till exempel de betongelement som ska blir en ny stödmur längs kajen i Västerhamnen.
  Läs mer
 • Kajrenoveringen får grönt ljus i vattendom

  Vaxholms stad har nu fått tillstånd till kajrenoveringen enligt miljöbalken. Domen vann laga kraft 31 januari och gäller därefter i sju år.
  Läs mer
 • Utställning i rådhuset om kajrenoveringen

  I rådhuset visas en utställning om kajprojektet. Den har namnet Dåtid, nutid, framtid och beskriver kajens utveckling, från år 1776 fram till renoveringen och vidare in i framtiden. Kom gärna och titta en måndagseftermiddag, då finns personal på plats och kan svara på frågor.
  Läs mer
 • Kajprojektets upphandling avbruten

  Efter beslut i kommunstyrelsen tisdag 10 januari har Vaxholms stad avbrutit upphandlingen av huvudentreprenaden för att bygga om Vaxholms kajer. Anledningen är att det endast kom in ett anbud och att det var betydligt dyrare än budgeterat.
  Läs mer
 • Kajen: Första entreprenaden utsedd

  Upphandlingen av byggentreprenör till kajrenoveringen pågår. Nu är en första entreprenör utsedd i och med att företaget Från stan byggnads AB tilldelats uppdraget att tillverka Västerhamnens element i betong.
  Läs mer
 • Ny film: Edward Blom besöker kajen

  I en ny film om kajen i Vaxholm får vi följa med kulturhistorikern Edward Blom på en resa genom historiska fakta om Vaxholm och kajprojektets möjligheter och utmaningar. Se filmen här nedan.
  Läs mer
 • Utställning om kajrenoveringen

  Från och med Kulturnatten 14 oktober 2022 finns en utställning om kajprojektet i rådhuset. Utställningen, "Dåtid, nutid framtid" beskriver kajens utveckling, från år 1776 fram till renoveringen och vidare in i framtiden. 
  Läs mer
 • Kajprojektet försenat

  Renoveringen av Vaxholms kajer kommer inte att kunna starta i september som tidigare planerats. Anledningen är att upphandlingen av entreprenörer för etapp 1 måste tas om.

  Läs mer
 • Kärleksparet fick sin kärleksbänk

  Minns ni kärleksbänken i Vaxholms gästhamn? En av parkbänkarna fick namnet efter att Lasse och Maria Ros Hjelm träffats där, friat och gift sig vid bänken. Nu när kajen ska renoveras får kärleksparet överta bänken och under kajrenoveringen byggs en ny kärleksplats.
  Läs mer
 • Fototävling om Vaxholms kajer

  I slutet av september börjar kajrenoveringen på allvar. Följ gärna även kajprojektets instagramkonto @vaxholms_kajer, där det just nu startat en fototävling. Syftet är att uppmuntra vaxholmsbor att bidra med sina favoritbilder från Vaxholms kajer. Välkommen att delta - här hittar du tävlingsreglerna.
  Läs mer
 • Biovisning: Allt om kajrenoveringen

  Inför kajprojektet har informationsfilmer tagits fram; om kajens historia, varför renovering behövs, hur det kommer att gå till och hur det blir när det är klart. Onsdag 20 juli bjöds allmänheten in till en öppen filmvisning i samband med en frågestund. Håll utkik efter kommande datum för liknande informationstillfällen senare under året. Filmerna finns även för alla att ta del av här på kommunens webbplats.
  Läs mer
 • Återvunnen belysning i Ullbergska parken

  Under försommaren har belysningsstolpar satts upp i Ullbergska parken. Stolparna har tidigare stått på kajen men kommer nu istället att lysa upp i parken och kring lekplatsen.
  Läs mer
 • Film: Så kommer kajen att se ut

  I en femte film om kajprojektet berättar planarkitekt Anna Rhedin hur kajen kommer att se ut när den är klar och hur man resonerat kring utformningen. Alla filmerna visas på bion 20/7 i samband med en frågestund.
  Läs mer
 • Se film om kajen 8 juni

  Onsdag 8 juni, i samband med skärgårdsbåtens dag, presenteras en nyinspelad film om Vaxholms kajrenovering.

  Läs mer
 • Samråd kring schaktmassor vid kajrenoveringen

  Vaxholms stad kommer att ansöka om tillstånd för så kallad avvattning av blöta schaktmassor som ska grävas bort i Västerhamnen i samband med kajrenoveringen. Inför ansökan bjuder kommunen nu in till samråd för att få in synpunkter från allmänhet och berörda.
  Läs mer
 • Förändringar i planen för kajrenoveringen

  Efter att vägen som heter Söderhamnen intill gästhamnen visat sig ha begränsad bärighet har planeringen för renoveringen av Vaxholms kajer behövt ändras. Dels kommer en del av den gamla stenmuren i kajen att behöva rivas och ersättas med betongstöd och dels görs tidsplanen om så att renoveringsarbetet börjar i Västerhamnen.
  Läs mer
 • Provsitt på kajen

  Inför den kommande kajrenoveringen står just nu tre olika sittbänkar och tre olika belysningsarmaturer på kajen i Söderhamnen. Provsitt gärna och skicka in dina synpunkter till oss.
  Läs mer
 • Hastigheten sänks vid gästhamnen

  Från och med onsdag 19 januari sänks den tillåtna hastigheten på gatan vid gästhamnen från 30 kilometer i timmen till 7 kilometer i timmen. Det görs för att minska vibrationerna i den underminerade marken och för att öka säkerheten för gående.
  Läs mer
 • Avspärrning vid gästhamnen borttagen

  Efter att säkerhetsåtgärder genomförts har avstängningen mellan Västerhamnen och Söderhamnen tagits bort. Gatan som heter Söderhamnen har därmed åter öppnats för trafik. Busstrafiken vänder fortfarande vid Västerhamnen.
  Läs mer
 • Nu är kajprojektet igång

  Med vacker körsång, julmarknad, information om det kommande arbetet och ett första symboliskt spadtag drog kajprojektet igång tisdag 21 december.
  Läs mer
 • Film: Kajrenovering – ursäkta att vi stör

  Idag, 21 december, startar renoveringen av Vaxholms kajer med ett symboliskt spadtag i Söderhamnen klockan 18.30. Projektet väntas sedan pågå fram till 2025. Under arbetet kommer det att förekomma störningar som avstängningar, transporter och buller.
  Läs mer
 • Den avspärrade gatan kommer att öppnas

  Sedan början av november är en del av gatan Söderhamnen, vid gästhamnen, stängd för trafik på grund av att området är underminerat. Under det senaste sammanträdet i nämnden för teknik, fritid och kultur 9 december beslutades att vägen ska öppnas omgående.
  Läs mer
 • Välkommen: Kajens första spadtag 21/12

  Allmänheten i Vaxholm hälsas välkommen till ett första officiellt spadtag 21 december för att inviga den kommande kajrenoveringen.
  Läs mer
 • Information kring avspärrning i Västerhamnen

  I början av november stängdes gatan vid gästhamnen av akut eftersom området visat sig vara underminerat. För att trafiken ska flyta smidigt genom centrala Vaxholm har sedan en slinga i staden enkelriktats och parkeringsplatser har flyttats. Nu undersöks möjligheterna att kunna öppna gatan för trafik igen.
  Läs mer
 • Parkeringsplatser flyttade i centrala Vaxholm

  På grund av ökad trafikbelastning i centrala Vaxholm har ett antal parkeringsplatser tagits bort längs Hamngatan och Trädgårdsgatan. Samtidigt skapas nu nya parkeringsplatser vid Söderhamnsplan och på Rådhustorget.

  Läs mer
 • Akuta avstängningar vid Söderhamnen och Västerhamnen

  Efter att flera större hål upptäckts i gatan vid gästhamnen kommer ett område akut att stängas av för trafik från tisdag 2 november. Följ lokal skyltning på platsen. Buss 670 kommer tills vidare att vända vid färjeläget vid Rindöfärjan. Information om avstängningen kommer att uppdateras löpande.
  Läs mer
 • Facebook live om kajerna 8/11

  På måndag 8 november sänder Vaxholms stad live på Facebook. Denna gång kommer det att handla om den kommande kajrenoveringen. Projektledaren Robert Klingvall berättar om projektet och flera sakkunniga personer från stadsbyggnadsförvaltningen och projektet medverkar.
  Läs mer
 • Samråd inför ansökan om vattenverksamhet

  Vaxholms stad bjuder nu in till samråd inför den ansökan om vattenverksamhet som kommunen ska göra inför renoveringen av kajerna. Berörda och allmänhet kan ta del av underlaget och komma in med frågor och synpunkter fram till och med 14 november.
  Läs mer
 • Varför måste kajen renoveras?Se vår film

  Nu är den tredje filmen om kajen klar. Filmen beskriver vad utredningarna om kajens skick har visat och vilka behov av renovering som framkommit. Se filmen nedan.
  Läs mer
 • Filmen om Vaxholms kajer och näringslivet

  Vad har kajen för betydelse för Vaxholms näringsliv? Det har vi lyssnat in i den andra filmen om den kommande kajrenoveringen. Här kan du kika på filmen.
  Läs mer
 • Se film om kajens historiska linjer

  Inför den kommande kajrenoveringen i höst har Vaxholms stad målat linjer på kajen för att visa var strandlinjen har legat tidigare. Se vår nya film om linjerna och kajens historia.
  Läs mer
 • Förslag på framtida kaj presenteras

  Under Kommunstyrelsens sammanträde torsdag 3 juni antogs ett programförslag på hur Vaxholms kajer skulle kunna se ut i framtiden. Under sommaren kan allmänheten ta del av förslaget och komma med synpunkter.
  Läs mer
 • Vaxholm får fullt stöd till kajrenovering

  Vaxholms stad har fått ja från Trafikverket till ett stadsmiljöavtal som totalt kan ge över 185 miljoner kronor i bidrag för att renovera Vaxholms kajer och förbättra möjligheterna att resa med cykel och kollektivtrafik i Vaxholm.
  Läs mer
 • Utställning på kajen om historiska strandlinjer

  Inför arbetet med att renovera kajerna i Vaxholm för framtiden kan det vara värt att också se tillbaka på hur kajerna utvecklats från slutet av 1700-talet och fram till idag. I en utställning på kajen har linjer i olika färger målats på marken för att visa var strandlinjen gått under olika perioder.
  Läs mer
 • Kärleksbänken på kajen

  En parkbänk på kajen i Vaxholm ledde genom en efterlysning fram till en riktigt härlig kärlekshistoria lagom till alla hjärtans dag. Paret Lasse och Maria Ros Hjelm träffades för första gången just på bänken. Lasse friade där och i somras gifte de sig – vid bänken. Nu finns planer på att skapa en allmän kärleksplats på kajen.
  Läs mer
 • Lasse och Maria – hör av er

  På söndag är det alla hjärtans dag och vi börjar veckan med en kärleks-efterlysning!
  Läs mer