Utredning om Rådhuset

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda Rådhuset och hur det kan användas för att berika kulturlivet i Vaxholm. Under våren 2023 har information samlats in om relevanta befintliga verksamheter, samt förslag på nya verksamheter som kommit in från medborgardialogen. Nu pågår arbetet med att sammanställa och belysa befintliga verksamheter och nya förslag utifrån tekniska, ekonomiska och planmässiga förutsättningar.

Utredningen beräknas vara klar till sommaren 2024.

Uppdrag

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag enligt beslut i kommunfullmäktige, KF 13 juni 2022/ §33, att utforma ett utredningsuppdrag för Rådhuset och hur det kan användas för att berika kulturlivet i Vaxholm.

Enligt beslut i kommunstyrelsen, KS 24 november 2022/ §174 ska förvaltningen ta fram ett PM som ger förslag på framtida användning av Rådhuset. Alla förslag ska belysas utifrån tekniska, ekonomiska och planmässiga förutsättningar.

Återrapportering ska ske till en politisk referensgrupp med företrädare från alla politiska partier representerade i kommunfullmäktige.

Dialog med invånare, föreningar, ungdomsverksamhet och kulturutövare har genomförts och synpunkter som inkommit under dialogfasen ska redovisas i PM:et.

Hur vill du att Vaxholms Rådhus ska användas?

Oavsett om du bor på Vaxön eller på någon av de kringliggande öarna är Rådhuset en välkänd byggnad mitt i stadens centrum. Huset renoverades utvändigt under 2023, men det pågår också en utredning om vilka verksamheter som kan rymmas i Rådhuset.

Medborgardialog

Inom ramen för rådhusutredningen har en medborgardialog genomförts. Medborgardialogen ägde rum under tiden den 2–23 maj 2023. Under medborgardialogen inkom 110 enskilda svar varav 38 via enkät.

En analys av de inkomna svaren finns sammanställda i en delrapport. Se länk under mer information.

Rådhusutredningen

Projektet är initierat av kommunstyrelsen och pågår fram till sommaren 2024.

Projektet genomförs i följande steg:

Nulägesanalys och förutsättningar

  • Antikvarisk bedömning och konsekvensanalys
  • Nulägesanalys - beskrivning av befintliga verksamheter
  • Medborgardialog

Funktionsanalys

Sammanställa och belysa befintliga verksamheter och nya förslag utifrån tekniska, ekonomiska och planmässiga förutsättningar.

Slutrapport

PM med sammanställning av utredningar som gjorts, synpunkter som inkommit under dialogfasen och förslag på fortsatt uppdrag.

Historik

Beslut om uppdrag i kommunfullmäktige 13 juni, KF 2022/ §33. Utforma ett utredningsuppdrag för Rådhuset och hur det kan användas för att berika kulturlivet i Vaxholm.

Kommunstyrelsen godkände utredningsuppdrag 24 november, KS 2022/§174.

Mer information

PDF-dokumenteten är inte tillgänglighetsanpassat. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelse Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta planenheten på Vaxholms stad.
E-post: plan@vaxholm.se
Telefonnummer (växeln): 08-541 708 00

Projektledare: Anna Rhedin

Ange ärendenummer: KS 2022/158