Utredning om Rådhuset

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda Rådhuset och hur det kan användas för att berika kulturlivet i Vaxholm.

Digital enkät om Rådhuset Länk till annan webbplats.

Genom denna enkät bjuder Vaxholms stad bjuder in dig som invånare i Vaxholm att komma med ideér och förslag på hur rådhuset skulle kunna användas.

Enkäten är öppen mellan den 2-23 maj. Länk till annan webbplats. Vi välkomnar dig att lämna dina tankar!

På Biblioteket finns en pappersenkät som alternativ för den som inte kan eller vill svara på den digitala versionen.

Uppdrag

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag enligt beslut i kommunfullmäktige, KF 13 juni 2022/ §33, att utforma ett utredningsuppdrag för Rådhuset och hur det kan användas för att berika kulturlivet i Vaxholm.

Enligt beslut i kommunstyrelsen, KS 24 november 2022/ §174 ska förvaltningen ta fram ett PM som ger förslag på framtida användning av Rådhuset. Alla förslag ska belysas utifrån tekniska, ekonomiska och planmässiga förutsättningar.

Återrapportering ska ske till en politisk referensgrupp med företrädare från alla politiska partier representerade i kommunfullmäktige.

Dialog med invånare, föreningar, ungdomsverksamhet och kulturutövare ska genomföras och synpunkter som inkommit under dialogfasen ska redovisas i PM:et.

Hur vill du att Vaxholms Rådhus ska användas?

Oavsett om du bor på Vaxön eller på någon av de kringliggande öarna är Rådhuset en välkänd byggnad mitt i stadens centrum. Just nu pågår ett stort arbete med att renovera den vackra fasaden från 1925, men det pågår också en utredning om vilka verksamheter som kan rymmas i Rådhuset.

Vad skulle få dig att besöka Rådhuset? Vad tycker du om med byggnaden och platsen runt omkring? Har du idéer om hur Rådhuset skulle kunna användas annorlunda för att berika och förstärka kulturlivet i Vaxholm?

Vi välkomnar dig att lämna dina synpunkter.

Medborgardialog om Rådhuset 2 maj-23 maj

Under den perioden är du välkommen att komma med idéer och förslag på verksamheter som du tror skulle bidra till att berika kulturlivet och skapa en mötesplats i Rådhuset.

Aktiviteter under medborgardialogen

  • Öppet hus, 6/5 finns vi på plats i Rådhuset mellan klockan 10-15
  • Strömmingsloppet, 13/5 finns vi på plats på Lägret
  • Fysisk brevlåda, utanför Rådhuset där du kan lämna dina förslag
  • Kronängsskolan, 3/5 är vi på plats och träffar åk 7-9
  • Pappersenkät, 2-23 maj finns en pappersenkät att fylla i på Biblioteket
  • Digital enkät, 2-23 maj finns en digital enkät tillgänglig på hemsidan

Rådhusutredningen

Projektet är initierat av kommunstyrelsen och pågår fram till årsskiftet 2023/2024.

Projektet genomförs i följande steg:

Nulägesanalys och förutsättningar

  • Antikvarisk bedömning och konsekvensanalys
  • Beskrivning av befintliga verksamheter i Rådhuset
  • Medborgardialog

Funktionsanalys

Utredning av för- och nacdelar för olika möjliga verksamheter.

Slutrapport

PM med sammanställning av utredningar som gjorts, synpunkter som inkommit under dialogfasen och förslag på fortsatt uppdrag.

Historik

Beslut om uppdrag i kommunfullmäktige 13 juni, KF 2022/ §33. Utforma ett utredningsuppdrag för Rådhuset och hur det kan användas för att berika kulturlivet i Vaxholm.

Kommunstyrelsen godkände utredningsuppdrag 24 november, KS 2022/§174.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta planenheten på Vaxholms stad via e-post: plan@vaxholm.se eller telefon via växeln: 08-541 708 00

Projektledare: Anna Rhedin

Ange ärendenummer: KS 2022/158