Pågående detaljplaner

Här hittar du information och relaterade länkar för förvaltningens aktuella uppdrag för framtagande av nya detaljplaner samt uppdatering av tidigare detaljplaner.

Skarpö etapp 1-3, dp 403, Skarpö

På Skarpö planerar vi för att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, värna områdets kulturmiljövärden samt säkerställa en säker och fungerande trafikmiljö. Alla tre etapperna har vunnit laga kraft och projektering pågår för utbyggnad av vatten och avlopp.

Läs mer om Skarpö etapp 1-3, dp 403.