Resarö mitt

På centrala Resarö planeras för nya bostäder och förbättrad trafiksituation. Bland annat ska gång- och cykelväg byggas ut längs hela Överbyvägen med hänsyn till trafiksäkerhet och barns skolvägar. Detaljplanen medger även utbyggnad av skolan vid framtida behov.

Aktuella händelser och pågående arbeten

Här kan du läsa mer om pågående arbeten i området. Anpassningar och förändringar som påverkar för boende och besökande redovisas också.

Bakgrund och planering framåt

Här får du information om bakgrunden till projektet och planerna för framtida Resarö mitt.

Dialog och synpunkter

Här kan du läsa om dialogtillfällen som genomförs under projektet samt hur du kan inkomma med dina synpunkter och ställa frågor.

Publicerade nyheter

Här hittar du artiklar som har publicerats av Vaxholms stad om projektet.

Övrig information och handlingar

Här hittar du information om framtagandet av den nu gällande detaljplanen samt mer information och handlingar kopplade till projektet.

Nyhetsbrev

Här hittar du nyhetsbrev kring det pågående arbetet med Resarö mitt.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta exploateringsenheten på Vaxholms stad via e-post: resaromitt@vaxholm.se

Projektledare: Lina Bergdahl