Publicerade nyheter om projektet

Nedan hittar du artiklar som har publicerats av Vaxholms stad om projektet. Aktuella driftnyheter publiceras på webbplatsens startsida.

 • Öppet hus för Resarö mitt 19/9

  Vaxholms stad bjuder in till öppet hus för stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt. Kom och prata med tjänstepersoner och tekniska konsulter och se på planer och trafikskisser. Under kvällen presenteras också resultatet av den enkät som gjorts där kommuninvånare tyckt till om Resarö mitt.
  Läs mer
 • Öppet hus om Resarö mitt 19/9

  Planeringsarbeten och förberedelser pågår i stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt. Det första steget som planeras är att bygga ut gång- och cykelvägen längs Överbyvägen. I september bjuder projektets ledning in till ett öppet hus i Resarö skola. Till hösten planeras också ett nyhetsbrev om projektet för intresserade.
  Läs mer
 • Resarö mitt: ett tack och en enkät

  Vaxholms stad vill tacka alla som kom till informationsträffen om stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt! Mötet hölls i Resarö skolas matsal torsdag 30 mars.Inför informationsmötet tog Vaxholms stad fram en enkät som ger möjlighet att lämna synpunkter och tankar kring Resarö mitt. Vi skulle uppskatta stort om du har möjlighet att svara på enkäten som är öppen till och med 30 april 2023.Här kan du svara på enkätenDu kan svara på enkäten via denna länk Länk till annan webbplats. eller via QR-koden i bilden nedan. (Klicka på "Slutför" på sista sidan för att skicka in dina svar.)
  Läs mer
 • Informationsträff om Resarö mitt 30/3

  Vaxholms stad bjuder in till informationsträff om stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt, torsdag 30 mars i Resarö skola.
  Läs mer
 • Informationsträff om Resarö mitt 30/3

  Vaxholms stad bjuder in till informationsträff om stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt, torsdag 30 mars i Resarö skola.
  Läs mer
 • I vår börjar arbetet i Resarö mitt

  Just nu pågår förberedelser, planering och upphandling inför stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt. Enligt planeringen startar arbetet under våren 2023 med utbyggd gång- och cykelväg längs Överbyvägen.
  Läs mer
 • Detaljplanen klar för Resarö mitt

  Efter 16 års förarbeten, ändringar och överklaganden har äntligen detaljplanen för Resarö mitt vunnit laga kraft. Tanken med planen är bland annat att förbättra trafiksituationen och trafiksäkerheten genom att bygga en cirkulationsplats, nya busshållplatser och förlängd gång- och cykelväg.
  Läs mer