Underhållsarbeten

Här hittar du information och relaterade länkar för kommunens pågående underhållsarbeten. 

Vid mindre arbeten och oförutsedda händelser informerar vi på webbplatsens startssida under Drift- och underhållsnyheter

Gångbrygga vid Norrberget, vaxön

Renovering och återuppbyggnad av gångbryggan mellan Norrhamnen och Norrhamnsbadet är påbörjad och planeras att vara klart i början av juli.

Vid frågor kontakta tekniska enheten via e-post: tekniska@vaxholm.se

Söderfjärdsskolan, Vaxön

På Söderfjärdsskolan planeras en storköksrenovering samt renovering av fasad- och fönster. Arbetet planeras att ske under 2023.

Vid frågor kontakta exploateringsenheten via e-post: exploatering@vaxholm.se

Rådhuset, Vaxön

Rådhusets fasad får ny puts och fönstren och plåttaket renoveras. Just nu pågår arbetet med att knacka ner den gamla putsen vilket medför störande ljud för omgivningen. Arbetet med putsen beräknas vara klart i mitten av mars. Renoveringen beräknas vara helt klar i augusti 2023.

Vid frågor kontakta exploateringsenheten via e-post: exploatering@vaxholm.se

Borgmästaregården, Vaxön

Avloppet på det särskilda boendet Borgmästaregården i Vaxholm har bytts ut. Arbetet skedde under våren 2023.

Vid frågor kontakta tekniska enhetens fastighetsavdelning via e-post: fastighet@vaxholm.se