Planering och renovering av Vaxholms kajer

Kajerna i Söderhamnen och Österhamnen på Vaxön har uppnått sin förväntade livslängd. Ett arbete har nu inletts för att planera den omfattande renovering som behöver göras de kommande åren.

Under vintern och våren har Vaxholms stad låtit utföra en geoteknisk undersökning av kajerna i Söderhamnen och Österhamnen – från gästhamnen till Cronhamnsplan. Kajerna byggdes 1968, med en förväntad livslängd på 50 år, och det senaste året har återkommande sättningar i marken på närliggande gator indikerat behov av renovering.

Den geotekniska undersökningen visar att det finns ett omfattande behov av att renovera kajerna. På kommunstyrelsens möte 2 maj 2019 fattades därför beslut om att inleda ett investeringsprojekt för att möjliggöra renovering av kajerna under de kommande åren. Arbetet har nu inletts för att se hur och när renoveringarna ska genomföras för att minska påverkan för de verksamheter som finns vid kajerna.

Restriktioner och pågående arbeten

Vaxholms stad har även låtit utföra en kompletterande utredning för att bedöma behovet av restriktioner för belastning av kajerna fram till dess att renoveringen är klar. Utredningen visar att det inte är någon fara för allmänheten att vistas på kajerna men däremot kan inte tunga lastfordon köra nära kajkanten.

Vaxholms stad har nu infört försiktighetsåtgärder och förbjudit fordonstrafik på kajen för att inte riskera att den rasar.

En säkerhetszon, i form av en gul linje, har målats längst ut på kajen och skyltar kommer att sättas upp för att tydliggöra de nya restriktionerna för lastfordon.

Restriktionerna är utförda i samråd med Trafikförvaltningen, som ansvarar för godstrafiken till skärgården.

Det har under överskådlig tid funnits en viktbegränsning för fordon på 10 ton på kajen. Detta har tyvärr inte efterlevts. Kanske hade vi inte haft lika dålig bärighet och problem med kajerna om konstruktionen inte hade överbelastats.

Avstängning vid Cronhamnsplan

Under den första geotekniska undersökningen konstaterades också att kajkonstruktionen vid Cronhamnsplan var i så dåligt skick att delar av den omedelbart behövde stängas av. Området är tills vidare avspärrat och reparationer pågår för att verksamheterna vid kajen så snart som möjligt ska kunna bedrivas som vanligt.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta tekniska enheten på Vaxholms stad
E-post: tekniska@vaxholm.se