Planering och renovering av Vaxholms kajer

Kajerna i Söderhamnen och Österhamnen på Vaxön har uppnått sin förväntade livslängd. Arbete pågår för att planera den omfattande renovering som behöver göras de kommande åren.

Kajerna byggdes 1968, med en förväntad livslängd på 50 år. De senaste åren har återkommande sättningar i marken på närliggande gator indikerat behov av renovering.

Vaxholms stad har låtit utföra en geoteknisk undersökning av kajerna i Söderhamnen och Österhamnen – från gästhamnen till Cronhamnsplan. Undersökningen ger en bild över kajernas nuvarande skick och ligger till grund för fortsatt projektering och renovering.

Hur vill du att våra kajer ska utvecklas?

Vi vill gärna ta del av dina tankar och idéer. Vad skulle du vilja se mer av? Är det någonting som saknas idag? Ta chansen och dela med dig av dina åsikter. Skicka dina förslag via e-post till: tekniska@vaxholm.se

Märk gärna mejlet med ”Vaxholms kajer 2020”

Det går också bra att hämta broschyren Vaxholms kajer 2020 på stadsbiblioteket, rådhuset eller kommunhuset där du kan skriva ner dina synpunkter och lämna in dem.

Pågående arbeten

Under november-december kommer provborrningar göras längs kajen. Syftet är att få en än mer klar bild över var kajen är i störst behov av renovering.

Driftnyheter publiceras på webbplatsens startsida. Där hittar du mer information om aktuella händelser.

Restriktioner

Vaxholms stad har infört försiktighetsåtgärder och förbjudit fordonstrafik på kajen för att inte riskera att den rasar.

En säkerhetszon, i form av en gul linje, har målats längst ut på kajen och skyltar kommer att sättas upp för att tydliggöra de nya restriktionerna för lastfordon.

Färdiga arbeten

Renoveringen av kajen vid Cronhamnsplan blev färdig våren 2020


Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta tekniska enheten på Vaxholms stad via e-post: tekniska@vaxholm.se

Projektledare: Robert Klingvall