Hur kan jag vara med och påverka?

Under projektets gång kommer det att finnas tillfällen där Vaxholms stad särskilt bjuder in till dialog. Däremellan är du alltid välkommen att ta kontakt med oss om du har tankar eller funderingar kring projektet.

Använd e-tjänsten Skriv till oss Länk till annan webbplats. eller skicka ett mejl till tekniska@vaxholm.se

Tidigare dialogtillfällen

Vattenverksamhet
Renoveringen av kajerna kommer till stora delar att ske från vattnet. När man jobbar i vatten krävs tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. I arbetet med att ta fram stadens ansökan för detta bjöds allmänhet, särskilt berörda och myndigheter in till samråd.

Gestaltningsprogram
Ett gestaltningsprogram som visar vilken inriktning man tänker sig för projektet är framtaget. Under framtagandet fanns det möjlighet för den som ville att inkomma med synpunkter. Gestaltningsprogrammet togs upp i Kommunstyrelsens planeringsutskott och ska nu vidare för godkännande i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Programmet kommer användas som underlag för fortsatt planering av kajenprojektet.

Dialoger
Under hösten 2020 bjöds alla som har verksamheter vid och i anslutning till kajen samt föreningen Företagarna i Vaxholm in för att lämna synpunkter. Representanter i kommunala pensionärs- och funktionshindrades råd (KPFR) bjöds också in för att lämna synpunkter. Förskolebarn fick möjlighet att besöka kajen, prata om projektet och lämna synpunkter. Under sommaren 2021 gjordes intervjuer på plats runt om i kommunen.

Vaxholms kajer och näringslivet

Vad har kajen för betydelse för Vaxholms näringsliv? Den frågan ställdes till företagare inom Destination Vaxholm sommaren 2021. I filmen som du kan se nedan får du ta del av några av våra lokala företagares tankar och idéer kring kajen och dess framtid.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta tekniska enheten på Vaxholms stad via e-post: kajen@vaxholm.se

Projektledare: Robert Klingvall