Publicerade nyheter om projektet

Nedan hittar du artiklar som har publicerats av Vaxholms stad om projektet:

Nyheter från 2021

 • Parkeringsplatser flyttade i centrala Vaxholm

  På grund av ökad trafikbelastning i centrala Vaxholm har ett antal parkeringsplatser tagits bort längs Hamngatan och Trädgårdsgatan. Samtidigt skapas nu nya parkeringsplatser vid Söderhamnsplan och på Rådhustorget.

  Läs mer
 • Parkeringar på Hamngatan stängda av säkerhetsskäl

  Längs en del av Hamngatan är parkeringsplatserna på den norra sidan av gatan nu stängda. Avstängningen görs för att räddningstjänsten ska komma fram. Vänligen respektera parkeringsförbudet.
  Läs mer
 • Parkeringsplatser tas bort längs Hamngatan

  Efter att gatan vid gästhamnen stängts av har en enkelriktad slinga nu skapats i Vaxholm. För att underlätta framkomligheten på Hamngatan kommer flera av parkeringsplatserna längs gatan att göras om till lastplatser. Vi ber alla trafikanter om tålamod och förståelse.
  Läs mer
 • Enkelriktad trafikslinga genom Vaxholm

  Efter att gatan vid gästhamnen akut har stängts av för trafik så har en lokal slinga skapats via Hamngatan för att trafiken ska kunna flyta genom centrala Vaxholm. Längs slingan är all trafik nu enkelriktad. Följ skyltningen på platsen.
  Läs mer
 • Busshållplatsen vid Söderhamnsplan stängd

  Efter att gatan vid gästhamnen stängts av för trafik kommer buss 670 tills vidare att vända vid och utgå ifrån färjeläget vid Rindöfärjan. Bussarna kommer inte att köra till hållplatsen vid Söderhamnsplan.
  Läs mer
 • Akuta avstängningar vid Söderhamnen och Västerhamnen

  Efter att flera större hål upptäckts i gatan vid gästhamnen kommer ett område akut att stängas av för trafik från tisdag 2 november. Följ lokal skyltning på platsen. Buss 670 kommer tills vidare att vända vid färjeläget vid Rindöfärjan. Information om avstängningen kommer att uppdateras löpande.
  Läs mer
 • Facebook live om kajerna 8/11

  På måndag 8 november sänder Vaxholms stad live på Facebook. Denna gång kommer det att handla om den kommande kajrenoveringen. Projektledaren Robert Klingvall berättar om projektet och flera sakkunniga personer från stadsbyggnadsförvaltningen och projektet medverkar.
  Läs mer
 • Samråd inför ansökan om vattenverksamhet

  Vaxholms stad bjuder nu in till samråd inför den ansökan om vattenverksamhet som kommunen ska göra inför renoveringen av kajerna. Berörda och allmänhet kan ta del av underlaget och komma in med frågor och synpunkter fram till och med 14 november.
  Läs mer
 • Varför måste kajen renoveras?Se vår film

  Nu är den tredje filmen om kajen klar. Filmen beskriver vad utredningarna om kajens skick har visat och vilka behov av renovering som framkommit. Se filmen nedan.
  Läs mer
 • Filmen om Vaxholms kajer och näringslivet

  Vad har kajen för betydelse för Vaxholms näringsliv? Det har vi lyssnat in i den andra filmen om den kommande kajrenoveringen. Här kan du kika på filmen.
  Läs mer
 • Se film om kajens historiska linjer

  Inför den kommande kajrenoveringen i höst har Vaxholms stad målat linjer på kajen för att visa var strandlinjen har legat tidigare. Se vår nya film om linjerna och kajens historia.
  Läs mer
 • Förslag på framtida kaj presenteras

  Under Kommunstyrelsens sammanträde torsdag 3 juni antogs ett programförslag på hur Vaxholms kajer skulle kunna se ut i framtiden. Under sommaren kan allmänheten ta del av förslaget och komma med synpunkter.
  Läs mer
 • Vaxholm får fullt stöd till kajrenovering

  Vaxholms stad har fått ja från Trafikverket till ett stadsmiljöavtal som totalt kan ge över 185 miljoner kronor i bidrag för att renovera Vaxholms kajer och förbättra möjligheterna att resa med cykel och kollektivtrafik i Vaxholm.
  Läs mer
 • Utställning på kajen om historiska strandlinjer

  Inför arbetet med att renovera kajerna i Vaxholm för framtiden kan det vara värt att också se tillbaka på hur kajerna utvecklats från slutet av 1700-talet och fram till idag. I en utställning på kajen har linjer i olika färger målats på marken för att visa var strandlinjen gått under olika perioder.
  Läs mer
 • Kärleksbänken på kajen

  En parkbänk på kajen i Vaxholm ledde genom en efterlysning fram till en riktigt härlig kärlekshistoria lagom till alla hjärtans dag. Paret Lasse och Maria Ros Hjelm träffades för första gången just på bänken. Lasse friade där och i somras gifte de sig – vid bänken. Nu finns planer på att skapa en allmän kärleksplats på kajen.
  Läs mer
 • Lasse och Maria – hör av er

  På söndag är det alla hjärtans dag och vi börjar veckan med en kärleks-efterlysning!
  Läs mer

Driftnyheter från 2021