Avgifter

Det är Roslagsvatten som är huvudman för vatten och avlopp i Vaxholms stad. Där kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller för Vaxholm.

Mer information hittar du på Avgifter och bestämmelser, Roslagsvatten Länk till annan webbplats..

Anläggningsavgift

Kostnaden för att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet är en engångsavgift som betalas i samband med anläggandet av VA-serviserna. Du som fastighetsägare betalar för rätten att ansluta dig till den allmänna VA-anläggningen.

När Roslagsvatten upprättat förbindelsepunkt/er för fastigheten skickar de ett skriftligt meddelande om detta samt faktura på anläggningsavgiften, enligt för tidpunkten gällande taxa. Det är först när anläggningsavgiften är betald som ni får koppla in er på de kommunala ledningarna. Läs mer på sidan Ledningsnät, anslutning till fastighet.

Brukningsavgift

Efter anslutning betalar du en löpande brukningsavgift för de vatten- och avloppstjänster du får tillgång till.