Eget avlopp

Nästan hälften av Vaxholms stads enskilda avlopp uppfyller inte dagens reningskrav. Många fastighetsägare står därför inför att behöva lösa avloppsfrågan på sin fastighet.

Den som släpper ut avloppsvatten är skyldig att se till att det är tillräckligt renat. Om man inte har möjlighet att ansluta sin fastighet till det kommunala avloppsnätet så krävs rening i en enskild avloppsanläggning. Det krävs tillstånd för att anlägga alla typer av enskilda avloppsanläggningar.

Avloppsfrågan kan antingen lösas individuellt på fastigheten eller gemensamt med några grannar. Det finns en mängd olika lösningar och inom varje lösning finns det massor av olika tillverkare och fabrikat.

Avloppsrening är till sin natur väldigt platsspecifik och vad som går att använda på en fastighet går kanske inte att använda på grannfastigheten.

Behöver du vägledning hittar du information på Avloppsguiden.selänk till annan webbplats.

Du kan även läsa mer i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors broschyr Enskild avloppsanläggning (pdf)PDF.

Kontaktinformation

Är du intresserad av att ta del av rådgivningen kan du anmäla ditt intresse till Roslagsvatten.

Telefonnummer: 08–540 835 05
E-post: terees.vonstedingk@roslagsvatten.se

Har du behov av att åtgärda ditt avlopp med kort varsel kommer vi inte kunna hjälpa dig utan rekommenderar dig att vända dig till en privat aktör.