Eget avlopp

Nästan hälften av Vaxholms stads enskilda avlopp uppfyller inte dagens reningskrav. Många fastighetsägare står därför inför att behöva lösa avloppsfrågan på sin fastighet.

Den som släpper ut avloppsvatten är skyldig att se till att det är tillräckligt renat. Om man inte har möjlighet att ansluta sin fastighet till det kommunala avloppsnätet så krävs rening i en enskild avloppsanläggning. Det krävs tillstånd för att anlägga alla typer av enskilda avloppsanläggningar.

Avloppsfrågan kan antingen lösas individuellt på fastigheten eller gemensamt med några grannar. Det finns en mängd olika lösningar och inom varje lösning finns det massor av olika tillverkare och fabrikat.

Avloppsrening är till sin natur väldigt platsspecifik och vad som går att använda på en fastighet går kanske inte att använda på grannfastigheten.

Behöver du vägledning hittar du information på Avloppsguiden.se Länk till annan webbplats..