Eget avlopp

Avloppsvatten från hushåll innehåller bakterier och näringsämnen som kväve och fosfor. Därför är det viktigt att reningen av avloppsvattnet fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Den som släpper ut avloppsvatten är skyldig att se till att det är tillräckligt renat. Om man inte har möjlighet att ansluta sin fastighet till det kommunala avloppsnätet så krävs rening i en enskild avloppsanläggning.

Några vanliga tekniska lösningar flör enskilt avlopp är:

  • slamavskiljare med efterföljande infiltration eller markbädd
  • sluten tank
  • minireningsverk.

Vilken teknik som är lämpligast varierar utifrån platsens förutsättningar.

Tillstånd för enskilt avlopp

Innan du anlägger eller gör ändringar i en befintlig avloppsanläggning måste du söka tillstånd från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRM). Ansök gärna via e-tjänsten som du hittar på Täby kommuns webbplats Länk till annan webbplats..

Observera att du inte får anlägga din avloppsanläggning innan du beviljats tillstånd.

Avloppsguiden

På avloppsguiden kan du lära dig mer om hur enskilda avlopp anläggs och fungerar och hur du ska sköta dem.

Här hittar du avloppsguiden Länk till annan webbplats.

Tillsyn av enskilda avlopp

SRMH kontrollerar regelbundet funktionen hos alla enskilda avlopp i Vaxholm. I de flesta fall sker kontrollen med tio års mellanrum.

Kontakta SRMH om du har frågor om tillsynen.

Mer information

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor:

  • Telefon: 08 – 578 663 00
  • E-post: miljokontoret@srmh.se
  • Besöksadress: Kemistvägen 8, Täby, öppettider måndag – fredag 9.00 – 15.00.