Kommunalt avlopp

Roslagsvatten ansvarar för rening av det kommunala avloppsvattnet i Vaxholms stad.

Att vara ansluten till det kommunala avloppsnätet innebär att fastighetens avloppsrör är anslutna till VA-verkets nät av avloppsledningar. Spillvattnet förs via ledningar till ett kommunalt reningsverk. För anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät ska en VA-anmälan skickas in till Roslagsvatten. Detta gäller även vid tillfällig anslutning, till exempel byggvatten och vid vissa förändringar på fastighet som redan är ansluten.

Frågor om det kommunala vattnet kan du ställa till Roslagsvatten. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har det övergipande tillsynsansvaret för det kommunala vattnet.

Roslagsvatten ansvarar för fem stycken reningsverk i Vaxholm: Blynäs, Karlsudd, Kullön, Byviken och Rindö hamn. Till dessa anläggningar är cirka 10 000 personer anslutna. En del av Resarö är ansluten till Margretelunds reningsverk i Österåkers kommun.