Dagvatten

Dagvatten är vatten som rinner på marken. Det är en blandning av regnvatten, smältvatten och framträngande grundvatten.

Dagvatten kan komma från hustak, vägar och parkeringar. Det samlas upp i ledningar eller diken och leder ut det i vattendrag och sjöar.

Dagvatten innehåller i många fall föroreningar och måste därför renas innan det når känsliga miljöer.

Vaxholms stads dagvattenstrategi (pdf) Pdf, 22.2 MB. antogs i kommunfullmäktige 2019-09-23 § 47 Reviderad dagvattenstrategi 2019.