Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och är avgörande för att vi ska må bra. Det ska vara rent och klart, fritt från skadliga bakterier och smaka gott.

I Sverige kontrolleras det kommunala dricksvattnet noggrant och är normalt mycket bra. Vatten från enskilda brunnar kan misstänkas vara förorenat av bakterier samt innehålla skadliga kemikalier, metaller och salter. Det är därför viktigt att provta vattnet i sin brunn regelbundet.

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Länk till annan webbplats. om du behöver kontrollera ditt vatten.