Eget dricksvatten

En brunn behöver skötas för att hålla bra vattenkvalitet. Du kan också behöva kontrollera kvaliteten. Det är speciellt viktigt om brunnen ligger i närheten av mark där kor, hästar eller andra djur betar.

Av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, SRMH, kan du få råd om vilken undersökning som är lämplig för ditt vatten. Förutom bakteriehalt, kemiska ämnen och eventuellt metaller kan halten av radon behöva kontrolleras - speciellt i djupa bergborrade brunnar.

Socialstyrelsen har givit ut råd för hur du provtar vatten och sköter din egen brunn.

Tillståndsplikt för bergborrade grundvattentäkter i Vaxholms stad

Grundvatten är en knapp resurs i hela Vaxholm. Tar du och dina grannar ut för mycket grundvatten riskerar ni en permanent saltvatteninträngning i brunnarna.

Alla som planerar att installera en ny anläggning för bergborrad grundvattentäkt i Vaxholms stad ska ansöka om tillstånd från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Kontakta SRMH för mer information.

Provta ditt vatten regelbundet

För att du ska ha aktuell kunskap om vilken kvalitet ditt dricksvatten håller bör du provta ditt vatten med några års mellanrum. Om du är intresserad av att provta ditt vatten kan du hämta provtagningsflaskor i receptionen på Vaxholms kommunhus på Eriksövägen 27, eller hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor på Kemistvägen 8 i Täby, vardagar klockan 9.00 - 15.00

Du kan lämna in flaskor i Vaxholms kommunhus första måndagen varje månad senast klockan 12.30, eller hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor helgfria måndagar senast klockan 12.00.

Eurofins laboratorium

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor använder sig av Eurofins laboratorium för vattenanalyser. Har du frågor om dina vattenprover kan du kontakta Eurofins kundsupport vatten.

Telefonnummer: 010 - 490 81 10
Telefontid: vardagar klockan 14.00 – 16.00.

Du kan också lämna dina prover direkt till Eurofins lab på något av deras inlämningsställen i Stockholm.

Kontakt

Har du frågor om dina vattenprover kan du kontakta Eurofins kundsupport vatten.

Telefonnummer: 010-490 81 10
Telefontid: vardagar kl. 14.00 – 16.00.