Egen dricksvattenbrunn

En brunn behöver skötas för att hålla bra vattenkvalitet. Du kan också behöva kontrollera kvaliteten. Det är speciellt viktigt om brunnen ligger i närheten av mark där kor, hästar eller andra djur betar.

Tillståndsplikt för bergborrade grundvattentäkter i Vaxholms stad

Du måste ha tillstånd för att få borra en egen brunn. Du ansöker om tillstånd hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Här finns en ansökningsblankett för att borra dricksvattenbrunn Pdf, 131.9 kB.

Ta del av SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) vägledning för att borra brunn Länk till annan webbplats.

Här kan du ta del av Livsmedelsverkets broschyr: Att anlägga egen brunn Länk till annan webbplats.

Råd om egen brunn

Du kan kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor för att få råd om skötsel, provtagning, riskbedömning etc.

Sköt om din brunn

Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar att din brunn inte har några brister. Vissa brister kan påverka vattenkvaliteten negativt.

Provtagning av din brunn

SRMH rekommenderar att du genom provtagning har kontroll på dricksvattenkvaliteten i din brunn.

Hämta provtagningsflaskor

Du kan hämta provtagningsflaskor i Vaxholms kommunhus, Eriksövägen 27, eller hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor på Kemistvägen 8 i Täby.

Tider i Vaxholms kommunhus:

 • vardagar mellan 8.00-16.00
 • dag före afton och helgdag 8.00-13.00
 • under perioden 1 juli-15 augusti är det lunchstängt 11.45-12.30

Tider på Kemistvägen 8 i Täby:

 • vardagar mellan 9.00-15.00
 • dag före afton 9.00-13.00
 • ingen hämtning dag före helgdag

Observera att avvikande öppettider kan förekomma, så kontrollera att det är öppet innan du kommer.

Inlämning av vattenprover

Vattenprover ska alltid lämnas in i labbets särskilda kylväska. Labbets provtagningsflaskor ska användas. Kylklamp som har kylts ner i frys i minst 24 timmar ska ligga i kylväskan när du lämnar in provet.

Du kan lämna in vattenprover i Vaxholms kommunhus, Eriksövägen 27, eller hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor på Kemistvägen 8 i Täby.

Vaxholms kommunhus:

Flaskorna lämnas i receptionen senast 12.30 följande dagar under 2023:

 • 9 januari, 6 februari, 6 mars och 3 april
 • 1 maj-31 augusti. Varje helgfri måndag (ej 6 juni)
 • september - december: meddelas senare

Kloridprover (”endast klorid”) kan lämnas in:

 • vardagar mellan 8.00-16.00
 • dag före afton och helgdag 8.00-13.00
 • under perioden 1 juli-15 augusti är det lunchstängt 11.45-12.30

Kemistvägen 8 i Täby:

Flaskorna kan endast lämnas in mellan 09.00 och 12.00 på måndagar (ej afton eller helgdag).

Under perioden 1 maj – 31 augusti kan du även lämna in på torsdagar mellan 09.00 och 12.00 (ej afton eller helgdag).

Kloridprover (”endast klorid”) kan lämnas in

 • vardagar mellan 9.00-15.00
 • dag före afton 9.00-13.00
 • ingen hämtning dag före helgdag
 • obs! Avvikande öppettider kan förekomma, så kontrollera att vi har öppet innan du kommer

Du kan givetvis använda ett annat laboratorium än kommunens upphandlade laboratorium.

Kontakt

Välkommen att kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor för ytterligare information, miljokontoret@srmh.se, telefon 08 - 578 663 00.