Ledningsnät, anslutning till fastighet

För anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät ska en VA-anmälan skickas in till Roslagsvatten. Detta gäller även vid tillfällig anslutning. Exempelvis för byggvatten och vid vissa förändringar på en fastighet som redan är ansluten.

Anläggningsavgift

Kostnaden för att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet är en engångsavgift som betalas i samband med anläggandet av VA-serviserna. Du som fastighetsägare betalar för rätten att ansluta dig till den allmänna VA-anläggningen.

När Roslagsvatten upprättat förbindelsepunkt/er för fastigheten skickar de ett skriftligt meddelande om detta samt faktura på anläggningsavgiften, enligt för tidpunkten gällande taxa. Det är först när anläggningsavgiften är betald som ni får koppla in er på de kommunala ledningarna.

Brukningsavgift

Efter anslutning betalar du en löpande brukningsavgift för de vatten- och avloppstjänster du får tillgång till.

Mer information hittar du på Avgifter och bestämmelser, Roslagsvatten Länk till annan webbplats..