Ledningsnät, anslutning till fastighet

För anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät ska en VA-anmälan skickas in till Roslagsvatten. Detta gäller även vid tillfällig anslutning. Exempelvis för byggvatten och vid vissa förändringar på en fastighet som redan är ansluten.

Information om avgifterna finns på Roslagsvattens sida för avgifter och bestämmelser Länk till annan webbplats..

Anläggningsavgift

En engångsavgift som fastighetsägare betalar för rätten att ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen. När Roslagsvatten upprättat förbindelsepunkt/er för fastigheten skickar de ett skriftligt meddelande om detta samt faktura på anläggningsavgiften enligt för tidpunkten gällande taxa.

Brukningsavgift

Efter anslutning betalar du en löpande brukningsavgift för de vatten- och avloppstjänster du får tillgång till.