VA-plan

En VA-plan har tagits fram av Vaxholms stad i samarbete med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor samt Roslagsvatten AB.

VA-planen för Vaxholms stad antogs av kommunfullmäktige 2020-06-15.

VA-policyn är ett förarbete till planen och antogs 2011-06-20.