Vattentjänstplan

Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga planering för hur behovet av allmänna vattentjänster (vatten- och avloppsförsörjning) tillgodoses.

Planen rör hela kommunen och innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. En vattentjänstplan innehåller också kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna anläggningarna för vatten och avlopp (VA) ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. En central del av planen är att visa VA-utbyggnad och utredningsområden.

Bakgrund

I och med att förändringar av lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) trädde i kraft 1 januari 2023 ställs nya krav på kommunerna. Det ska finnas en aktuell vattentjänstplan i varje kommun som innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.

Vattentjänstplanen tas fram av Vaxholms stad i samarbete med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor samt Roslagsvatten AB.

Mer information

PDF-dokumenteten är inte tillgänglighetsanpassat. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelse Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Om du har frågor om vattentjänstplanen vänligen kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.

E-post: plan@vaxholm.se

Telefonnummer: 08-541 708 00