Bakgrund - vad har hänt hittills?

Här hittar du information om vad som hänt tidigare i ärendet. Hösten 2018 beslutade kommunstyrelsen att en ny översiktsplan skulle tas fram för Vaxholm. Under 2019 genomfördes en tidig dialog om kommunens utveckling ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Våren 2021 presenterades ett planförslag Vaxholm 2040 för samråd en ny översiktsplan.

Vaxholmare tyckte till om framtidens Vaxholm

Under våren och sommaren 2019 hade boende och verksamma i Vaxholm haft möjlighet att ge sin syn på Vaxholm idag och hur Vaxholm ska fortsätta utvecklas fram till år 2040. Drygt 1 000 personer svarade på webbenkäten, cirka 50 personer deltog i det dialogmöte som hölls i Kronängsskolan i juni. Cirka 300 personer träffade oss under cykelturnén på öarna. Under hösten 2019 gjordes också en utställning i Rådhuset som en återkoppling.

Stort tack till alla er som bidragit med synpunkter och stort engagemang!

Samråd om förslag till ny översiktsplan Vaxholm 2040

Samråd om ett förslag till ny översiktsplan hölls våren 2021 mellan 16 mars och 31 maj.

Planförslaget Vaxholm 2040 Pdf, 86.9 MB. redovisades tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 2 MB. som tagits fram som en del av den strategiska miljöbedömningsprocessen, samt en landskapsanalys över kommundelen Tynningö. Pdf, 98.6 MB. Du kan också ta del av planförslagets kartor i högupplöst format Pdf, 56.9 MB..

Om du har frågor om förslaget eller processen är du välkommen att kontakta förvaltningen, läs mer om hur du gör nedan.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta planenheten på Vaxholms stad via e-post: plan@vaxholm.se.