Artikeln publicerades 5 oktober 2020

Asfaltsarbeten vid Campus

Under vecka 43–44 kommer asfalteringsarbeten att utföras på vägarna kring Campus Vaxholm och Eriksövägen. Välj gärna annan väg under arbetet.

Ny asfalt kommer att läggas på Estlandsvägen, Björkstigen, Ekstigen och Petersbergsvägen. Utöver det sker förstärkningsarbeten i samtliga vägar och vattenventiler som läcker byts ut.

På Petersbergsvägen utförs även trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Framkomligheten påverkas av rörberedande arbeten i korsningarna mot Eriksövägen. För fordonstrafik och bussar kommer alltid minst ett körfält att hållas öppet.

För att underlätta bussarnas framkomlighet ber vi bilister att välja annan väg.

karta som visar det område som nyheten beskriver

Mer information:

För frågor kontakta tekniska enheten, e-post: tekniska@vaxholm.se