Artikeln publicerades 1 december 2020

Engarns cirkulationsplats byggs nästa höst

Nu är byggstarten i Engarns vägskäl på väg 274 planerad. Preliminärt inleds arbetet i november 2021.

För att förbättra trafiksituationen i Engarn vid vägskälet på väg 274 och 1003 mot Resarö, planerar trafikverket att bygga en cirkulationsplats. Vaxholms stad är delfinansiär i projektet som vann laga kraft i november 2019.

Meningen är framför allt att trafiksäkerheten ska öka, att framkomligheten ska bli bättre och att kollektivtrafiken ska fungera bättre.

Byggstarten är nu preliminärt satt till november 2021 och bygget beräknas enligt planen ta 18–22 månader.

För frågor kontakta Vaxholms stads trafiksamordnare Adam Hjort, adam.hjort@vaxholm.se