Artikeln publicerades 14 december 2020

Engarns parkering byggs om

Under vecka 51 inleds arbetet med att bygga om pendlarparkeringen i Engarn. Syftet är att göra parkeringen säkrare och att bygga ut med ett 30-tal nya parkeringsplatser. Arbetet beräknas vara klart till sommaren 2021.

Arbetet med Engarns pendlarparkering görs för att förbättra parkeringen, göra den mer trafiksäker och utöka antalet parkeringsplatser. Belysningen kommer att ändras och infarten görs säkrare i förhållande till gång- och cykelvägar. Dessutom görs åtgärder för att förbättra dagvattenhanteringen på platsen.

Under arbetet hänvisas bilister till parkeringen på Resarövägen, mitt emot skolan, se bild och skyltar på plats.

De förberedande arbeten som startar under vecka 51 beräknas vara klara före jul. Arbetet kommer sedan att fortsätta under våren och beräknas vara klart till sommaren 2021. Parkeringen är stängd under hela ombyggnadsperioden. 

kartbild över ersättningsparkering

Ersättningsparkering Resarö