Artikeln publicerades 19 februari 2021

Snöröjning på Rindö

Hjälp oss att komma åt bättre med plogbilarna genom att flytta undan ditt sopkärl.

Både snöröjning och sophämtning är en viktiga samhällstjänster. För att sophämtningen ska fungera behöver sopkärlen flyttas ut på Rindövägen under hämtningsdagen.

För att undvika att sopkärl välts omkull eller skadas i samband med snöröjning ber vi boende på Rindövägen att dra ut sina kärl så nära inpå tömningen som möjligt, och dra tillbaks sopkärlen till sin egen fastighet så snart de tömts.

Om alla hjälps åt med detta kan både soporna tömmas och Rindövägen hållas framkomlig även under perioder med mycket snö.