Artikeln publicerades 1 april 2021

Rådhusgatan avstängd fram till juni

Från och med tisdag 6 april och i cirka två månader framåt genomförs vägarbeten och asfalteringsarbeten på Kapellgatan och Rådhusgatan. Parkering sker enligt skyltning.

Följande gator kommer att påverkas under arbetet:

Kapellgatan blir tillfälligt enkelriktad.

Rådhusgatan, delen i mellan Hamngatan och Kapellgatan stängs av helt, resten av gatan kommer att stängas av i etapper.

Rådhusgatan byggs om med ny beläggning, belysning, nya träd, gatsten med mera. Därför måste gatan tyvärr vara avstängd en period. Boende kan självklart ta sig in och ut från sina hem.

Belysningen kommer att vara släckt under bygget. Vi hoppas på överseende med det nu under de ljusare delen av året.

Parkering sker enligt anvisad plats på gatorna. Det är extra viktigt att tänka på hur man parkerar under dessa datum, för att inte stå i vägen för arbetsfordon eller riskera att få sitt fordon bortbogserat.

Enligt preliminära planer ska arbetena vara färdiga i början av juni.

Mer information:

För frågor kontakta tekniska enheten, e-post: tekniska@vaxholm.se