Artikeln publicerades 20 maj 2021

Avstängning på Rådhusgatan förlängd

Just nu pågår vägarbeten och asfalteringsarbeten på Kapellgatan och Rådhusgatan. Arbetena har visat sig vara mer omfattande än man tidigare trott, därför förlängs arbetet nu med två veckor. Rådhusgatan öppnas preliminärt för trafik igen 24 juni.

Rådhusgatan på Vaxön byggs just nu om med ny beläggning, belysning, nya träd, gatsten med mera. När gatan grävdes upp visade det sig att det behövdes mer omfattande arbeten än man hade projekterat. Arbetet kommer därför att ta längre tid än tidigare planerat.

Följande gator påverkas under arbetet:

Kapellgatan är tillfälligt enkelriktad.

Rådhusgatan, delen i mellan Hamngatan och Kapellgatan är helt avstängd för biltrafik, resten av gatan stängs av i etapper.

Boende kan självklart ta sig in och ut från sina hem.

Parkering sker enligt anvisad plats på gatorna. Det är extra viktigt att tänka på hur man parkerar för att inte stå i vägen för arbetsfordon eller riskera att få sitt fordon bortbogserat.

Gågatan öppnas senare

Under arbetet kommer Hamngatan att vara öppen för biltrafik. Gågatan på Hamngatan öppnar inte förrän Rådhusgatan åter är öppen för trafik, preliminärt torsdag 24 juni.

Mer information:

För frågor kontakta tekniska enheten, e-post: tekniska@vaxholm.se