Artikeln publicerades 7 juni 2021

Dammbindning på grusvägar

Från och med vecka 23 inleds arbetet med att minska dammet på de grusvägar och grusytor som Vaxholms stad ansvarar för.

Dammbindningen görs genom att lignin, ett naturligt miljögodkänt bindemedel från träfiber i granar, sprids ut för att binda dammpartiklarna i grusvägen. Samtidigt hyvlas grusvägarna så att ojämnheter och ”potthål” slätas ut.

För att arbetet ska gå smidigt ber vi alla trafikanter att respektera de avstängningar som behöver göras för att dammbindningsbilen ska kunna komma fram och komma åt samtliga ytor.

Arbetet beräknas vara klart till midsommar och åtgärden väntas ha effekt under hela året.

För frågor kontakta tekniska enheten, e-post tekniska@vaxholm.se.

Dammbindning på grusväg.