Artikeln publicerades 11 juni 2021

Nu är det gågata på del av Hamngatan

Nu har den årligen återkommande gågatan inrättats för sommaren på en liten del av Hamngatan. Gågatan gäller liksom tidigare fram till 31 augusti.