Artikeln publicerades 11 juni 2021

Rådhusgatan öppnar

Efter arbete på Rådhusgatan öppnar nu åter körbanan utanför COOP.

Alla nya gångbanor är nu klara och Rådhusgatan öppnar för fordon och gående.

Upprustningen av Rådhusgatan fortsätter, vilket innebär att den inte är till fullo öppnad ännu för dubbelriktad trafik och parkering. Vi ber därför alla trafikanter att vara extra uppmärksamma och följa de vägskyltar som sitter uppe.

Det arbete som just nu sker är stensättning för parkeringar.

Till midsommar beräknas gatan kunna öppna upp helt, även om det då kvarstår arbete med träd och gatubelysning.


Bild av Rådhusgatan som renoverats.

Bild från Rådhusgatan med stenlagd gångpassage, i backen ner mot Hamngatan.