Artikeln publicerades 17 juni 2021

Pendlarparkeringen i Engarn byggs om

Arbetet med att förbättra Engarns pendlarparkering har pågått hela våren och beräknas vara klart i september. Under arbetet hänvisas till parkeringen på Resarövägen mitt emot skolan.

Under slutet av 2020 inleddes arbetet med att bygga om pendlarparkeringen i Engarn. Syftet är att göra parkeringen säkrare och att bygga ut med ett 30-tal nya parkeringsplatser. Arbetet beräknas vara klart i september i år.

Arbetet med Engarns pendlarparkering görs för att förbättra parkeringen, göra den mer trafiksäker och utöka antalet parkeringsplatser. Belysningen kommer att ändras och infarten görs säkrare i förhållande till gång- och cykelvägar. Dessutom görs åtgärder för att förbättra dagvattenhanteringen på platsen.

Parkeringen är stängd under hela ombyggnadsperioden.

Under arbetet hänvisas bilister till parkeringen på Resarövägen, mitt emot skolan, se bild och skyltar på plats.

För frågor kontakta tekniska enheten via e-post, tekniska@vaxholm.se