Artikeln publicerades 9 augusti 2021

Sprängningsarbete vid återvinningscentralen

Under de närmste dagarna kommer sprängningsarbete att utföras vid återvinningscentralen på Eriksövägen. Sprängningsarbetet bedöms pågå i cirka 3 dagar och avslutas 12 augusti.

Före sprängning ljuder en varning med korta ljudstötar, några sekunder efter den sista korta signalen går "sprängskottet".

Efter sprängningen ljuder en lång signal som signalerar att sprängningen är över.

Sprängningsarbetet bedöms pågå i cirka 3 dagar och avslutas 12 augusti.

Stängt resten av året

Återvinningscentralen byggs just nu om och kommer därför att vara stängd resten av året.

Under byggtiden kommer en mobil återvinningsstation att ställas på parkeringsplatsen vid återvinningsstationen i höjd med Löjviksvägen på Resarö.

Öppettider:
Lördagar och söndagar 09.00-14.00.

Den tillfälliga återvinningscentralen har begränsad kapacitet och kan inte ta emot trädgårdsavfall eller skrymmande avfall som kylskåp eller möbler. För sådant avfall hänvisar Roslagsvatten till Brännbackens återvinningscentral i Åkersberga.