Artikeln publicerades 18 augusti 2021

Sprängningsarbeten på Norrberget från 23/8

Under vecka 34 inleder Besqab schaktning och sprängningsarbeten för att förbereda för de 230 lägenheter som kommer att byggas på Norrberget.

Den första sprängningsetappen består av den västra änden av området. Besqab kallar detta område för kvarteret Skutan och kvarteret Eken. Denna första sprängningsetapp är planerad att pågå fram till och med vecka 45.

Sprängning på fasta tider

Sprängningar sker på fasta tider under vardagar klockan 10.00, 12.00, 14.00 och 15.00.

Varje sprängtid kommer inte att nyttjas varje dag. Roslagsvatten kommer också använda dessa sprängtider för sina arbeten i Hamngatan.

Så går sprängning till

Till varje sprängning borras ett antal hål. I hålen placeras sprängämnen som sammankopplas. För en säker och effektiv sprängning placeras sprängmattor ut över hela det borrade och laddade området. Det görs för att explosionen ska gå ner i berget och att inga stenar ska riskera att flyga iväg i samband med sprängningen.

Vid sprängningstillfället placerar Besqab ut flaggvakter över området för att se till att inga obehöriga befinner sig inom området.

Före sprängning ljuder en varning med korta ljudstötar (- – – – – -). Ljudet låter som en väldigt stark biltuta. Några sekunder efter den sista korta signalen går sprängsalvan av.

Efter sprängningen ljuder en lång sammanhängande ljudsignal (_____) som signalerar att sprängningen är över. Efter sprängningen öppnar flaggvakterna området igen. Själva sprängningen tar ungefär 5 minuter.