Artikeln publicerades 25 augusti 2021

Kapellgatan rustas från 1/9

Vaxholms stad kommer att göra en upprustning av Kapellgatan med början den 1 september. Arbetet innebär genomgripande gatu- och belysningsarbeten likt det som nyligen skett på Rådhusgatan.

När arbetet ska inledas behöver alla bilar vara borta från arbetsområdet på Kapellgatan. Information om vad som gäller delas ut och det kommer också att finnas skyltar på platsen.

Upprustningen innebär en breddad gångbana, ny stensättning, ny belysning och ny asfalt på gatan.

Under arbete kommer Kapellgatan att enkelriktas vilket gör det svårare att ta sig fram med bil. Vi ber trafikanter att följa vägskyltningen och om möjligt välja annan väg.

Under arbetet är all parkering på förbjuden på Kapellgatan.

Arbetet planeras preliminärt vara klart 30 november.

Vi hoppas på överseende med eventuella olägenheter och hoppas att arbetet ska kunna gå så snabbt och smidigt som möjligt.

Mer information:

För frågor kontakta tekniska enheten, e-post tekniska@vaxholm.se .