Artikeln publicerades 1 september 2021

Försenad leverans av belysningsarmaturer

Rådhusgatans och Kapellgatans nya belysning dröjer

På grund av omfattande brist på halvledare har leveransen av de nya armaturerna försenats. Våra entreprenörer jobbar tillsammans med oss för att hitta en lösning så fort som möjligt. Vi ber gående och boende i området om tålamod under tiden.