Artikeln publicerades 13 september 2021

Sly röjs kring gator och vägar

Just nu pågår slyröjning längs kommunala gator och vägar i Vaxholm för att förbättra sikt och framkomlighet.

Arbetet handlar framför allt om siktröjning så man tydligt ser trafiken och skyltarna längs vägarna. Höjdröjning görs också så cyklister inte ska få grenar i huvudet eller i ögonen.

Arbetet görs under september månad längs kommunala gator o vägar.

När privatpersoners träd eller häckar växer så det skymmer är det fastighetsägarens ansvar att röja. I de fallen lämnar kommunens entreprenör information i berörda brevlådor.

För frågor kontakta tekniska enheten, e-post tekniska@vaxholm.se