Artikeln publicerades 3 november 2021

Arbeten vid Söderfjärdsskolan

Just nu pågår flera arbeten kring Söderfjärdsskolan för att göra trafiken säkrare i området.

Vaxholms stads entreprenör genomför just nu flera arbeten kring Söderfjärdsskolan. Bland annat ska nya cykelställ sättas upp på skolgården och ett staket på baksidan av skolbyggnaden öppnas för en ny in- och utfart. Ett antal träd kommer också att behöva tas ned.

Det har tidigare diskuterats att skapa en ny väg för transporter in till skolan men det är inte aktuellt i dagsläget.

Arbetet kommer preliminärt att pågå till och med vecka 47.

För frågor kontakta tekniska enheten, e-post tekniska@vaxholm.se