Artikeln publicerades 3 november 2021

Enkelriktad trafik genom Vaxholm

Efter att gatan vid gästhamnen akut har stängts av för trafik så har en lokal slinga skapats via Hamngatan för att trafiken ska kunna flyta genom centrala Vaxholm. Längs slingan är all trafik nu enkelriktad. Följ skyltningen på platsen.

Från tisdag 2 november har gatan från gästhamnen till busshållplatsen vid Söderhamnsplan stängts av för biltrafik. Detta görs av säkerhetsskäl efter att ett flertal större hål har upptäckts i gatan. Undersökningar har visat att marken är kraftigt underminerad. Gångtrafik är fortsatt tillåten längs med hela området.

Fordonstrafiken i de centrala delarna av Vaxholm har nu letts om i en enkelriktad slinga med längs Hamngatan, Strandgatan, Fiskaregatan och Tärdgårdsgatan. Se karta av slingan och avstängningen. Följ lokal skyltning på platsen.

Längs Hamngatan kommer parkeringsplatserna på den norra sidan av gatan att stängas av för att räddningstjänsten ska komma fram och för att transporter ska kunna stanna och lasta av utan att trafiken hindras.

Frågor om avstängningen

Har du frågor kontakta tekniska enheten, e-post tekniska@vaxholm.se

Kartbild över slinga och avspärrning.