Artikeln publicerades 10 november 2021

Asfaltering av Shelltomten

Torsdagen den 11 november asfalteras grusplanen på gamla Shelltomten

Grusplanen vid Västerhamnsplan asfalteras som ett led i att förberedas för att användas som busshållplats. Den provisoriska busshållplatsen vid färjeläget kommer att ersättas av en mer anpassad lösning där tillgänglighet och säkerhet förbättras. Bärigheten under grusplanen är kontrollerad och innebär inte någon säkerhetsrisk. De körplåtar som lagts ut på körbanan säkrar bärigheten för den trafik som leds fram den vägen.