Artikeln publicerades 24 november 2021

Grävarbeten förlängs på Hamngatan

Under hösten lägger Roslagsvatten nya ledningar under Hamngatan till de kommande bostäderna på Norrberget. Arbetet gör att Hamngatan grävts upp mellan Lägergatan och Roddaregatan.

Sträckan kommer att vara avstängd för biltrafik under arbetet. Gående och cyklister kan fortsatt ta sig fram på den berörda sträckan.

Tidigare var arbetet planerat att vara klart i januari men tidpunkten har behövt flyttas fram. Preliminärt pågår arbetet istället fram till sommaren 2022.

Vi hoppas på överseende med eventuella olägenheter.

Vid frågor kontakta Roslagsvatten, telefon 08–540 835 00.