Artikeln publicerades 20 december 2021

Hamngatan stängd för trafik vid Norrberget fram till sommaren

Roslagsvattens arbete med att lägga nya ledningar till de kommande bostäderna på Norrberget gör att en del av Hamngatan är stängd för trafik. Tidigare var arbetet planerat att vara klart i januari men tidpunkten har behövt flyttas fram. Preliminärt pågår arbetet i stället fram till sommaren 2022.

Arbetet med att lägga nya ledningar till Norrberget gör att Hamngatan grävts upp mellan Lägergatan och Roddaregatan. Under arbetet, som inleddes 22 oktober, är sträckan avstängd för biltrafik.

Ändrade förutsättningar

Till en början beräknades arbetet vara klart till årsskiftet 2021/2022 men eftersom förutsättningarna i projektet har förändrats så har tidsplanen blivit förlängd.

Ledningarna behöver bland annat grävas ned cirka 70 centimeter djupare i marken än tidigare planerat. Det ger extra arbete i form av djupare och bredare schaktning och större hantering av massor (berg och grus). Arbetet med rensning och spräckning av berg, medför att schaktet behöver stå öppet. Dessutom krävs ett visst säkerhetsavstånd mellan schaktgrop och staket. Därför går det inte heller att öppna en smalare del av körbanan för biltrafik.

Arbetet beräknas enligt nuvarande tidsplan vara klart till 13 juni 2022.

Vi hoppas på överseende med eventuella olägenheter.

Mer information

Vid frågor kontakta Roslagsvatten, telefon 08–540 835 00.