Artikeln publicerades 8 april 2022

Tillfälliga lagningar på Överbyvägen

Överbyvägen kommer under 2023 att genomgå en större upprustning. Då vägen är i dåligt skick utförs nu tillfälliga lagningar för att vägen ska vara körbar.

Kommunen har under veckan utfört akuta lagningar på de mest skadade delarna av Överbyvägen. Åtgärderna har bestått i att laga krackeleringar och asfaltssläpp. När vädret tillåter kommer potthål av svårare karaktär att fyllas igen med hjälp av en så kallad snabelbil.

Överbyvägen är i stort behov av en större renovering vilket kommer att ske under nästa år. Åtgärderna som utförts, och som kommer att utföras i närtid, är tillfälliga lagningar som ska säkerställa att vägen kan hållas öppen till dess att upprustningen kommer igång.

Överbyvägen kommer i samband med genomförandet av Resarö Mitts nya detaljplan att få ny asfalt, ny rondell, nya infarter, busshållplatser och cykelbana.